Phát triển các giác quan cảm giác của trẻ trong những năm đầu đời

Chúng ta nhận biết về thế giới đều bắt đầu từ những giác quan của mình.Vì thế nên việc phát triển các giác quan cảm giác của trẻ trong những năm đầu đời thật sự rất quan trọng.Thông qua các cơ quan cảm giác, trẻ có thể nhận biết được thế giới xung quanh vô cùng gần gũi và đáng yêu như hình dáng mẹ, mùi sữa mẹ….Những thông tin này được tích lũy trong bộ não của trẻ sau này trở thành ký ức và hệ thống tri thức, từ đó giúp trẻ nhận biết thế giới sau này.Sự phát triển của các giác quan thông qua sự phát triển về thị giác, thính giác, vị giác và xúc giác.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.