TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI- RUBELLA CHO TRẺ 1-5T

Tiếp nhận chỉ đạo của Đảng và nhà nước, UBNP quận, PGD&ĐT quận Thanh Xuân, UNND phường Khương Mai Trường MN Những Người Bạn Nhỏ ( Little Friends) thực hiện công văn của:
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Vv: TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI- RUBELLA CHO TRẺ 1-5T)

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018”.

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

❤️👍👏 Được sự phối hợp chặt chẽ của PHHS, nhà trường đã thực hiện tiêm bổ sung vắc xin đợt 1 cho học sinh nhà trường thành công tốt đẹp.
Thay mặt nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý phụ huynh học sinh đã phối hợp, tạo đk để nhà trường thực hiện tốt công văn của Bộ Y Tế❤️❤️❤️

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.