THỜI GIAN BIỂU HỆ TRUYỀN THỐNG

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
7:30 – 9:00 Đón trẻ, trò chuyện với trẻ, ăn bữa sáng, tập thể dục
9:00 – 9:15 Điểm danh, ăn phụ sáng
9:15 – 9:45 Học chính theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9:45 – 10:50 Hoạt động ngoài trời, hoạt động góc, hoạt động GD sớm montessori
10:50– 11:00 Vệ sinh, rửa tay trước khi ăn.
11:00 – 11:30 Bữa trưa.
11:30 – 14:20 Nghỉ ngơi sau giờ ăn, nghe đọc truyện trước giờ ngủ ( nghe nhạc nhẹ)  – Ngủ trưa
14:20 – 14:30 Vệ sinh, vận động sau giấc ngủ trưa.
14:30 – 15:00 Bữa chính chiều
15:00 – 16:00 1 – Tiết học Yoga (học sáng đối với học sinh lớp MGN,MGL)

2 – Tiết học Vẽ

 

Tiết học Tiếng Anh với giáo viên người Việt 1 – Tiết học Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

 

1 – Tiết học Tiếng Anh với giáo viên người Việt

2 – Tiết học chữ với gv Tiểu học trường Tân Đinh Trương Hiền (đối với học sinh lớp MGL)

1 – Tiết học Múa(lớp múa)

2 – Hoạt động với giáo cụ montessori

Chương trình văn nghệ, vui chơi cuối tuần – Bé là ngôi sao
16:00 – 17:30 Uống sữa chiều,tập Gym theo lịch, HĐTC tầng 1 theo lich,vui chơi trong lớp, trả trẻ.

THỜI GIAN BIỂU HỆ MONTESSORI

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7:30 – 8:45 Đón trẻ, vui chơi, trò chuyện với trẻ, ăn bữa sáng, tập thể dục
8:45 – 9:00 Điểm danh, ăn phụ sáng
9:00 – 11:00 Học chính theo phương pháp Montessori (70%), chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo(30%)
11:00 – 11:30 Hoạt động ngoài trời, hoạt động chơi phòng thể chất
10:50– 11:00 Vệ sinh, rửa tay trước khi ăn.
11:30– 12:00 Bữa trưa.
12:00 – 14:20 Nghỉ ngơi sau giờ ăn, nghe đọc truyện trước giờ ngủ ( nghe nhạc nhẹ)  – Ngủ trưa
14:20 – 14:30 Vệ sinh, vận động sau giấc ngủ trưa.
14:30 – 15:00 Bữa chính chiều
15:00 – 16:00 1-Tiết học Yoga đối với trẻ 3,5 -6 tuổi

2– Tiết học Vẽ

 

1-Tiết học Tiếng Anh với giáo viên người Việt 1-Tiết học Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ

 

1-Tiết học Tiếng Anh với giáo viên người Việt 1-Tiết học Múa(lớp múa nữ)

2– Tiết học Võ(lớp Võ nam)

16:00 – 17:30

Uống sữa chiều,tập Gym theo lịch, HĐTC nhà thể chất,vui chơi trong lớp, trả trẻ.